Wordt Bavel het geluidsputje van de Gemeente Breda?

Het geluid in en rondom het dorp staat al sinds 2015 prominent op de agenda van de Dorpsraad Bavel.

Aanvankelijk ging het daarbij vooral om het geluid van de rijkswegen A27 en A58 maar ook de verbreding van de A58 en de gevolgen die dat zal hebben voor het knooppunt St. Annabosch heeft momenteel de volle aandacht.

Op 28 mei jl. werden velen van ons verrast door het geluid, afkomstig van het festival Ploegendienst, het eerste omvangrijke evenement aan de voet van de Bavelse Berg op Breepark.
Op 2 juni ontvingen wij bericht dat Dancefestival Dream Village een nieuwe locatie heeft gevonden heeft aan de Lage Aard in Bavel. Kortom aan alle kanten wordt het dorp omringd door geluid. Kun je dan nog spreken van landelijk dorpswoongenot?

De Dorpsraad heeft in april van dit jaar met de gemeente overleg gehad over de voorwaarden en condities voor de buitenevenementen. Daarbij zijn afspraken gemaakt voor de komende maanden en is gebleken dat de gemeente met de exploitant een pilotperiode heeft afgesproken in afwachting van de nieuwe nota van de gemeente over het evenementenbeleid, die in het najaar zal worden vastgesteld. De afspraken met Breepark zullen daarin worden ingepast.

Dit neemt niet weg dat vele dorpsbewoners zijn geschrokken van het geluidsniveau op 28 mei. Overleg met de gemeente leert dat de afgesproken geluidsnormen niet zijn overschreden en dat ook de tijdsduur is gehandhaafd. Dat neemt natuurlijk niet weg dat velen het als hinderlijk hebben ervaren. Die hinder komt mede doordat 2 van de podia niet goed waren opgesteld en niet zoals eerder afgesproken van het dorp af zouden worden gericht.

De gemeente neemt uw en onze klachten serieus en om die reden wordt er aanstaande woensdag 8 juni van 19.00 uur tot 21.00 uur door de Gemeente Breda een inloopavond georganiseerd in CC ’t Klooster, Jack van Gilsplein 1 in Bavel. Naast vertegenwoordigers van de gemeente en de dorpsraad zal ook een van de wethouders aanwezig zijn.
.
Heeft u vragen of wilt u meer informatie dan bent u van harte welkom. Heeft u hinder en wilt u uw klacht kwijt dan is het goed om te weten waar u uw klacht kwijt kunt: bel hiervoor 14076