Dorpsraad tegen komst van Dream Village

Recentelijk werd de Dorpsraad verrast door het krantenbericht dat de organisatie van het driedaagse Hardcore / Hardstyle festival Dream Village het evenement van 2 tot 4 september wil houden aan de Lage Aard in Bavel. Naast podia met muziek zal…

Opvolging klachten geluidsoverlast evenementen

Op zaterdag 11 juni jl. vond op op Breepark het hardstyle dance event Pussy Lounge plaats. Een groot aantal inwoners van Bavel (en de IJpelaar) zette zich schrap naar aanleiding van de geluidsoverlast bij het evenement Ploegendienst op 28 mei….

Verslag inloopavond geluidsoverlast evenementen

Het was niet alleen warm maar het ging er ook heet aan toe op de door de gemeente Breda georganiseerde inloopavond op 8 juni jl. over de klachten naar aanleiding van het evenement Ploegendienst op zaterdag 28 mei jl. op…

Wordt Bavel het geluidsputje van de Gemeente Breda?

Het geluid in en rondom het dorp staat al sinds 2015 prominent op de agenda van de Dorpsraad Bavel. Aanvankelijk ging het daarbij vooral om het geluid van de rijkswegen A27 en A58 maar ook de verbreding van de A58…

Resultaten tevredenheidsonderzoek Bavel

Tijdens de open dag van CC ’t Klooster op 31 januari jl. heeft de Dorpsraad Bavel bezoekers aan de hand van een vooraf opgestelde enquete ondervraagd naar hun mening over diverse voorzieningen en ontwikkelingen rond ons dorp. Hoewel het onderzoek…

Clusterplaatsen voor containers in Nieuw Wolfslaar

De Gemeente Breda gaat het komende jaar clusterplaatsen voor afvalcontainers aanwijzen in de wijken en dorpen. In diverse wijken is dit al ingevoerd. In de maand maart is Nieuw Wolfslaar aan de beurt. Binnenkort ontvangen de bewoners van Nieuw Wolfslaar…

De Dorpsraad Bavel heeft op 6 plaatsen in Bavel ter indicatie gedurende een paar weken (nov/dec 2015) het geluid gemeten. Dit had nog nooit plaatsgevonden (voor zover wij weten). In de ochtend om 08.00 uur en s ’avonds om 18.00…

Levensgrote fietsen geplaatst

Op 7 januari jl. heeft de Gemeente Breda op initiatief van de Dorpsraad op de kruisingen van de Thoornseweg-Nieuw Wolfslaarlaan en Schoutenlaan-Molenakker levensgrote witte fietsen geplaatst. De witte fietsen moeten automobilisten op deze kruisingen waarschuwen dat zij rekening dienen te…

Nieuwbouw basisscholen Toermalijn en Spindel

Op donderdag 17 december 2015 heeft BreedSaam samen met ICS Adviseurs tijdens de openbare najaarsvergadering van de Dorpsraad Bavel een presentatie gegeven over de stand van zaken van de nieuwbouw van de Bavelse Basisscholen. De plannen zijn nog in ontwikkeling…

Vrijwilligers 4 mei comité

Al jarenlang ondersteunt de Dorpsraad Bavel de Dodenherdenking op 4 mei. Dit gebeurt samen met Bavel Actief en vele vrijwilligers. Om met name de jongere inwoners van Bavel meer bij de 4 mei herdenking te betrekken is er een 4…