Verslag bijeenkomst Zonnepark Bavel 3 juli jl.

Op 3 juli vond in het stadskantoor een bijeenkomst plaats voor de omwonenden van de Bavelse Berg in verband met het voornemen om de berg te voorzien van ongeveer 60.000 zonnepanelen. De bijeenkomst was een vervolg op de informatieavond van 13 juni jl. Er zijn door de vertegenwoordigers van Sweco en Rooftop enkele impressies en presentaties getoond van de verwachte aanblik van de Bavelse Berg in de divesre seizoenen. Diverse omwonenden hebben namelijk hun zorgen geuit over het verstoorde landschap en mogelijke overlast door reflexie van het zonlicht en vinden de beoogde groene wal van bomen en struweel om het aanzicht te verbeteren onvoldoende, zeker omdat het jaren duurt voordat de bomen voldoende gegroeid zijn. Het Verslag informatieavond 3 juli 2018 vindt u hier. De presentaties die deze avond zijn getoond zijn door de bestandgrootte niet op de website te plaatsen. Deze kunnen u desgewenst toegezonden worden. Stuurt u even een mailtje naar de Dorpsraad door het contactformulier op de contactpagina