Inloopavond project Lange Bunder en Gilzeweg

Groot onderhoud Lange Bunder Gilzeweg

De gemeente Breda start met het project Lange Bunder – Gilzeweg, een groot onderhoudsprogramma van de Lange Bunder en de Gilzeweg, van de A58 tot de rotonde met de Dorstseweg.
De uitvoering is in 2020 en 2021. Kansen en mogelijkheden voor verbetering van de leefbaarheid in de directe omgeving van Bavel worden meegenomen, zoals veiligheid, natuur-, milieu- en waterbeheer, groen, geluid.
De gemeente streeft ernaar om waar mogelijk werk te combineren en om de overlast beperkt te houden.

Inloopavond
Woensdag 19 februari bent u van harte welkom bij een inloopavond in Dorpshuis ’t Klooster aan het Jack van Gilsplein 1 van 20.00 uur tot ongeveer
22.00 uur. Tijdens de avond krijgt u uitleg over het project en kunt u vragen stellen.

Het eerste deelproject begint 2 maart 2020. Aannemer Graaumans start met het aanpassen van het kruispunt Roosbergseweg – Gilzeweg en de aanleg van een faunatunnel ter hoogte van Gilzeweg 5. Dit duurt ongeveer 1 week.

Planning deelprojecten
1. Nieuw riool Gilzeweg tussen huisnummers 15 en 7a. Het riool ligt in de berm en onder het fietspad. (Uitvoering medio 2021)
2. Aanpassing kruispunt Roosbergseweg – Gilzeweg. (Uitvoering 2 tot 8 maart 2020)
3. Aanleg faunatunnel ter hoogte van Gilzeweg 5. (Uitvoering 2 tot 8 maart 2020)
4. Aanleg riool Gilzeweg voor de ontwikkeling van Eikberg met aanleg oversteekplaatsen en aanpassen van de weg bij uitritten, (toekomstige)
kavels en verharding tussen Eikbergseweg en Eikbergse Akker. (Uitvoering 4e kwartaal 2020)
5. Aanpassen riool Eikbergseweg om de tijdelijke afvoer met een persleiding op te heffen. (Uitvoering 4e kwartaal 2020)
6. Aanleg watergang aan de oostkant van de Gilzeweg / Lange Bunder naar de bestaande overstortvijver voor een betere afvoer van regenwater. (Uitvoering medio 2021)
7. Vervangen asfalt op een deel van de Lange Bunder en mogelijk tegelijk rioolvernieuwing om de verloren waterberging daar op te heffen. (Uitvoering 3e kwartaal 2020)
8. Herbestraten van fietspaden aan beide kanten van de Lange Bunder en Gilzeweg en waar nodig de groeiplaatsen van bomen verbeteren. Het betreft hier bomen ter hoogte van Gilzeweg 9, Gilzeweg 6 t/m 20 en hoek Bolbergseweg / Lange Bunder. (De uitvoering is in 2 fasen: fase 1 voorjaar/zomer 2020 en fase 2 medio 2021)
9. Brabant water vervangt de oude astbestcement waterleiding door PVC tussen de Kloosterstraat en de Eikbergseweg. (Uitvoering medio 2020)

Werk kruising Roosbergseweg – Gilzeweg
De kruising Roosbergseweg – Gilzeweg wordt in de week van 2 tot 8 maart veiliger gemaakt door een druppelvormige verhoging op het kruispunt. Dit zorgt er voor dat autoverkeer niet op de verkeerde weghelft kan komen.

Faunatunnel
Er komt in de week van 2 tot 8 maart ter hoogte van Gilzeweg 5 een faunatunnel. Een faunatunnel is een tunnel (buis) onder de weg waar dieren ongestoord en veilig kunnen oversteken. Ook voor autobestuurders is het veiliger omdat er minder dieren oversteken. Tunnels zijn vooral bedoeld voor dieren zoals marters, egels, konijnen, kikkers en padden. Faunatunnels dragen bij aan de ambities van Breda voor een groener landschap.

Hinder
De kruising is afgesloten vanaf 2 tot en met 6 maart. Het werk aan de kruising kan alleen plaatsvinden als het weer het toelaat. Het kan dus
nodig zijn het werk een week uit te stellen. Borden geven de omleidingen aan.

Informatie
De omleidingen vindt u op www.breda.nl/wegwerkzaamheden.
Heeft u andere vragen? Ga naar www.breda.nl of neem contact op via www.breda.nl/contact, WhatsApp 06 – 46 66 26 66, Twitter @breda, Facebook Gemeente Breda of bel 14 076.