Ontwerp Bestemmingsplan Buitengebied Oost

Op dinsdag 24 november as. vond in de Tussenpausz in Bavel een informatiebijeenkomst plaats over het nieuwe bestemmingsplan voor het buitengebied van Bavel, waarvan het ontwerp in concept is opgesteld. Het plan ligt tot 9 en met december 2015 ter inzage op het Stadskantoor of kan tevens digitaal geraadpleegd worden. Tot en met 9 december as. kunt u ook uw schriftelijke reactie op het concept ontwerpplan kenbaar maken bij het College van B&W.

In de voorgenomen bestemmingsplanwijziging wordt ook de sloop van twee stallen aan de Gilzeweg 9A in Bavel meegenomen.