Onderzoek naar de vraag naar senioren- en starterswoningen in Bavel

Zaterdag 13 mei werd in ’t Klooster in Bavel de campagne Wonen met Gemak afgesloten met een informatiemiddag waar belangstellenden allerhande informatie konden krijgen die het langer wonen thuis mogelijk maken.

Desondanks zijn er ook inwoners die graag hun huidige woning willen verruilen voor een starterswoning, seniorenwoning of misschien beter een levensloopbestendige woning. Het aanbod daarvan in Bavel is echter beperkt.
De Bavelse Starters/Senioren CPO Vereniging (BSCV)en de Dorpsraad Bavel willen bevorderen dat er meer starters- en levensloopbestendige woningen in Bavel worden gebouwd. Al meerdere keren is door de BSCV tijdens bijeenkomsten de mogelijkheid geboden hiervoor een enquête in te vullen zodat we beter in beeld krijgen hoe groot nu de vraag is. Mocht u de bijeenkomsten hebben gemist en wilt u toch uw belangstelling kenbaar maken, download de enquête en stuur deze ingevuld terug naar terug naar bscvereniging@gmail.com U kunt de enquête ook aanvragen via dit emailadres.

De resultaten van deze enquête en de besprekingen met de gemeente zullen worden gepubliceerd op de website van de Dorpsraad.