Webinar Openbare vergadering

Ben je benieuwd naar de ontwikkelingen in ons dorp? Meld je dan via deze link aan voor het webinar op woensdag 2 februari om 19:30 uur.

Openbare vergadering - woensdag 2 juni 2021

Bavel barst van de plannen voor de toekomst! Tijdens onze online openbare vergadering op woensdag 2 juni jl. zijn een aantal zaken aan bod gekomen, zoals: – Ontwikkelingen woningbouw, bedrijventerreinen en MFA – Samenvatting visie Bavel2030 – Toelichting op de…

Omgevingsvisie Bavel2030

Na ruim een jaar aan voorbereiding was het vandaag zover; de overhandiging van onze Omgevingsvisie Bavel2030 aan gemeente Breda. Aan de hand van een fietsroute door ons mooie dorp zijn alle hoofdlijnen uit de dorpsvisie aan bod gekomen, evenals de…

Zienswijze omgevingsvisie Breda 2040

De gemeente Breda heeft een ontwerp Omgevingsvisie Breda geschreven. De Dorpsraad Bavel levert een zienswijze in die is gebaseerd op de Visie Bavel2030. Deze visie is opgesteld n.a.v. de enquête Bavel 2030 en de verschillende vervolgbijeenkomsten die daarna georganiseerd zijn…

Webinar Bavel2030 - verdieping "Wonen"

Dinsdag 22 december was het zover; de aftrap van het Bavel 2030 project. Zo’n 120 inwoners hebben deelgenomen aan het webinar, georganiseerd door de Dorpsraad in samenwerking met de Gemeente Breda. Rode draad van het verhaal betrof de toekomst van…

Vul hierde enquête in. Na ieder thema is er genoeg ruimte voor jouw aanvullingen. Wil je meer weten over Bavel 2030? Hierlees je meer informatie. De enquête loop tot 20 juli 2020. Daarna maken we de 20 winnaars bekend van…

Ontwikkeling kern van Bavel

De werkgroep ‘Samen voor Bavel’ heeft de voorkeur voor een multifunctionele accommodatie voor binnensport, cultuur en ontmoetingsruimte aan de Weideveld, zodat er op de locatie van de huidige Huif een gezondheidscentrum gebouwd kan worden met daarboven (senioren)woningen.

Vanaf 16 juni: Laat je stem horen voor onze nieuwe dorpsvisie 'Bavel 2030'

Hoe ziet ons mooie dorp er in 2030 uit? Op 16 juni komt de enquête online waarin jij je uit kunt spreken over jouw wensen.

De dorpsraad Bavel is betrokken bij veel verschillende onderwerpen die ons dorp raken. In het voor- en najaar delen we de stand van zaken van de belangrijkste onderwerpen tijdens een Openbare Vergadering in ’t Klooster. Een overzicht van een deel…

Inloopavond project Lange Bunder en Gilzeweg

De gemeente start een groot onderhoudsprogramma voor de Lange Bunder en de Gilzeweg. Woensdag 19 februari is er een inloopavond in Dorpshuis ’t Klooster aan het Jack van Gilsplein 1 van 20.00 uur tot ongeveer 22.00 uur. Tijdens de avond krijgt u uitleg over het project en kunt u vragen stellen.